Friday, May 16, 2014

ABSOLUTE SILWAYD 2014

Ini adalah show ke 2 Silwayd selepas reunion untuk tahun 2014 iaitu pada May 10, bertempat di Iguana Pub, Kuching. Opening untuk Bittersweet masa itu. Gambar photo oleh Zaikerie Leen & Haffizzul Qayyum.

Silwayd - Beauty Scenety

Silwayd - Sleeping Lullaby


No comments: